ДЕЛАТНОСТ

Канцеларија за младе врши послове који се односе на:

  • организовани приступ проблемима младих;
  • промовисање рада са младима;
  • пружање подршке младима у сарадњи са образовним и културним институцијама, Националном службом запошљавања, организационим јединицама Општинске управе, невладиним организацијама, кроз активно укључивање младих у друштвене токове и њихово информисање;
  • неформално образовање младих;
  • пружање логистичке подршке у реализацији пројеката младих;
  • креирање модела волонтерских радних кампова;
  • обезбеђивање једнаког положаја младих у друштву;
  • подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима;
  • унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих;
  • унапређење безбедности младих.