ПРИОРИТЕТИ

Локална заједница у нашоја општини се одлучује да делује кроз четири међусобно повезана приоритетна подручја рада са младима:

  • Оснаживање активизма и повећавање мобилности младих;
  • Унапређивање свих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;
  • Унапређење културних, спортских и других садржаја за младе;
  • Развијање социјалне инклузије и здравих стилова живота младих.