ЦИЉЕВИ

Главни циљеви Канцеларије за младе су истраживање и анализа потреба младих људи, и на крају реализација коју спроводе млади заједно са канцеларијом. Циљ је да се млади активно укључе у решавање својих потреба, а самим тим стичу и одређена знања и искуства.
Задатак канцеларије је да заједно са свим институцијама, удружењима, НВО и другим организацијама које се баве проблемима младих заједно ради на побољшању квалитета живота младих у општини Љубовија.
Оснивањем КЗМ начињен је први корак ка озбиљнијем и свеобухватнијем приступу младима. Од почетка свог рада, организујући низ активности, КЗМ је успела да привуче младе Љубовије да активно учествују у њеном раду. Због тога је веома важно да се рад КЗМ и на даље финансијски и институционално помаже.