Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – Value Дрина

У Општини Мали Зворник, 4 маја 2017.године одржан је завршни скуп акције Value Дрина, коју су реализовале општине Мали Зворник и Љубовија у сарадњи са невладиним организацијама Еко Дрина и ОЕУ Наша Љубовија. Пилот пројекат је део програма CRESSIDA (Изградња капацитета локалних заједница за одрживи развој у међународним сливним подручјима река Дрине и Дрим), финансиран од стране Америчке Агенције за заштиту животне средине. Програм импементира Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (REC).
Акција је имала за циљ да у пракси провери могућности примена метода брзе процене статуса водотокова, слива реке Дрине на пилот локацијама у општинама Мали Зворник и Љубовија, која може бити једноставнија за примену у локалним заједницама, и помоћу које се може вршити мониторинг стања водног тела и његове непосредне рипаријалне области.
Завршни догађај је окупио заинтересоване представнике из општина, цивилног сектора и појединаца у сливу реке Дрине, којима је представљен коришћен метод и његова применљивост на водотоковима у сливу реке Дрине, као и резултати до којих се током ове пилот акције дошло. Осим резултата представљени су и начини креирања база података и њихово инкорпорирање у ГИС (географски информациони систем) и могућности упоређивања резултата у циљу идентификације приоритета за даље акције. Догађај је такође имао за циљ да иницира сарадњу у сливу реке Дрине да управо оваквим брзим методама се, сусретно имплементацији Оквирне директиве о водама, идентификују статуси површинских токова на територијама јединица локалне самоуправе, и стандардизују подаци у ГИС базама података у функцији размене информација и искустава.
Председници обе општине: г-дин Зоран Јевтић (Општина Мали Зворник) и Милован Ковачевић (Општина Љубовија) позвали су општине, цивилни сектор и заинтересоване појединце, професионалце, да заједничким снагама делују у правцу идентификације статуса водотокова – нарочито водотокова чији сливови не припадају само једној општини и заједнички решавају проблеме у циљу побољшања статуса реке Дрине.
Програм CRESSIDA и даље активности у оквиру овог програма, образложила је Јелена Трипковић, координатор програма за Србију.
Захваљујемо се на свој пруженој подршци од стране донатора, локалних заједница и свих заинтересованих појединаца који су учествовали у активностима пројекта.


Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – Value Дрина
Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – Value Дрина
Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – Value Дрина
Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – Value Дрина
Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – Value Дрина
Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – Value Дрина
Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – Value Дрина
Highslide JS
Завршни догађај пројекта Пилот акција за процену еколошког статуса реке Дрине и њених притока – Value Дрина