Оглас за полагање стручног испита за туристичког водича

Министарство трговине, туризма и телекомуникација планира расписивање огласа за полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца у понедељак, 7. октобра 2019.године, а који ће бити објављен на званичној интернет страници министарства.
Сва заинтересована лица моћи ће да се пријаве у периоду од 8. до 15.октобра.
Услови огласа садржани су у Правилнику о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца ("Службени гласник РС", број 102/2015).